De Ontmoetingskerk heeft nauwe banden met organisaties in het buitenland die op verschillende manieren hulp bieden en mensen in aanraking brengen met het evangelie. Onze gemeentes steunen de volgende projecten:

  • Zuid India Mission
  • Oekra├»ne zending
  • Stichting Gereformeerd Steunfonds India