Op zondag komen we als gemeente samen om naar Gods woord te luisteren. Maar ook doordeweeks ontmoeten gemeenteleden elkaar op verschillende manieren en momenten.


Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens catechisatie, een vrouwendag, een gemeenteweekend of een commissieoverleg. In het menu hierboven leest u wat er voor de verschillende leeftijdsgroepen wordt georganiseerd.