De beide gemeenten die samenkomen in de Ontmoetingskerk zijn door de overheid aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Ede Noord

De gemeente van Ede Noord is in het ANBI register te vinden onder nummer 008151799. Meer informatie is te vinden op de ANBI pagina van Ede Noord op de site van de GKv.

Ede Zuid

De gemeente van Ede Zuid is in het ANBI register te vinden onder nummer 824271294. Meer informatie is te vinden op de ANBI pagina van Ede Zuid op de site van de GKv.