De overheid heeft de coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent dat we vanaf zondag 25 februari de kerkdiensten weer open kunnen stellen zonder beperking op het aantal bezoekers. Daar zijn we heel erg blij mee. Vanzelfsprekend houden we blijvend aandacht voor de basismaatregelen die virussen minder kans geven.

Vanaf 18 februari worden de maatregelen voor bijeenkomsten met het Coronatoegangsbewijs versoepeld, een week later vervalt ook de anderhalve meter verplichting voor andere bijeenkomsten. Omdat we in de kerk geen gebruik maken van het CTB betekent dit dat we vanaf het vervallen van de anderhalve meter maatregel het kerkgebouw weer volledig kunnen openen. Aanmelden voor een dienst is dan ook niet meer nodig.

We blijven wel volop aandacht houden voor voldoende ventilatie tijdens en na de bijeenkomsten. Daarom blijven we met name na de dienst van 9 uur op zondag sturen op het zo snel mogelijk leeg maken van de kerkzaal, zodat die voldoende kan luchten voor de dienst van 11 uur. In de gardarobe en hal is wel ruimte voor napraten.

Ongeacht de gezondheidssituatie wilt u natuurlijk met een veilig gevoel een kerkdienst kunnen bijwonen. Daarom wordt gekeken naar de mogelijkheden om alsnog ruimte te bieden de dienst op minimaal anderhalve meter van andere bezoekers te volgen. Voor de middagdienst geldt dat deze in ieder geval op veilige afstand van andere bezoekers kan worden bijgewoond, gezien het lagere bezoekersaantal.

Samengevat betekenen de versoepelingen het volgende:

Kerkdiensten

  • Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen.
  • Er is geen beperking meer op het aantal gemeenteleden in de dienst. Inschrijven is ook niet meer nodig.
  • Kinderen kunnen eerst met hun ouders in de kerkzaal zitten en voor de preek naar de clubs. Alle clubs kunnen weer open.
  • De garderobe is weer open.
  • Na de dienst van 11.00 uur is er weer gezamenlijk koffiedrinken.
  • Het is van belang dat de kerk na de dienst van 9.00 uur circa een uur gelucht wordt en er maximaal geventileerd wordt. Zorg voor de mogelijkheden hiertoe door na de dienst de zaal daadwerkelijk te verlaten.

Ontmoetingen

  • Voor catechisatie, verenigings- en jeugdwerk gelden geen beperkingen.
  • Het gebruik van het kerkgebouw voor bijvoorbeeld vergaderingen, bijbelstudie, verenigingen etc. is weer mogelijk. In overleg met de koster kunnen nadere afspraken worden gemaakt.
  • Het advies om het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken tot 4 personen is komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen samenkomen.

Voordat u naar de kerk komt

  • Bent u ziek of verkouden? Doe indien mogelijk een zelftest en blijf thuis als deze positief is. U bent van harte uitgenodigd om de dienst online te volgen.

Artikel
Gepubliceerd: 28-augustus

Intrede dominee Roel Kelder in Ede Noord

In eredienst op zondag 27 augustus heeft dominee Roel Kelder zijn...

Artikel
Gepubliceerd: 16-februari

Ds. Roel Kelder neemt het beroep van GKv Ede Noord aan

Woensdagavond 15 februari ontving de kerkenraad van Ede Noord het...

Artikel
Gepubliceerd: 18-november

De Ontmoetingskerk

De plek waar twee gemeentes God en elkaar ontmoeten. 

Vacature
Gepubliceerd: 12-december

Vacature predikant GKv Ede Noord

Ede Noord, middelgrote, heterogene, kinderrijke gemeente zoekt een...