Ede Noord, middelgrote, heterogene, kinderrijke gemeente zoekt een eigentijdse prediker, verbinder en mensenmens.

Ede Noord: een gemeente waar veel gebeurt. Kerkdiensten, kinderclubs, bijbelstudies, pastoraat, diaconaat, catechisaties, jongerenactiviteiten, open maaltijden, praktische hulp, alpha- en youth alfa enz. We hebben veel talenten in de gemeente en daar zijn we blij mee. We verlangen naar meer verbinding en samenhang, ook inhoudelijk gezien. De huidige periode van de coronapandemie heeft ons gemeentelijke samenleven op de proef gesteld en dwingt ons opnieuw naar de kern van ons samenleven als gemeente te kijken, verbindingen aan te brengen en naar de toekomst te kijken. In onze Ontmoetingskerk willen we graag God en elkaar - zonder iemand uit te sluiten - blijven ontmoeten.

In juli 2021 vertrok onze predikant en daarom zijn we op zoek naar een predikant met de volgende eigenschappen/competenties:

Voor de gemeente zoeken wij een predikant die bovenal:

 • Eerbied heeft voor het woord van God en op een inspirerende en eigentijdse manier preekt.
 • Werk maakt van de liturgie en daarbij oog heeft voor traditie en vernieuwing.
 • Gemakkelijk contact legt en op een persoonlijke manier herder en leraar is.
 • Zijn theologische kennis weet te verbinden met de dagelijkse praktijk en pastoraat.

En verder:

 • Hart heeft voor kinderen en jongeren en hen inspireert.
 • De gemeente toerust om werk te maken van pastoraat en diaconaat
 • De gemeente toerust voor haar missionaire taak.

Wij zoeken een predikant die:

 • Als kind van God wil leven, zich afhankelijk weet van Jezus Christus en zich wil laten leiden door Woord en Geest.
 • Een eigen mening heeft én goed kan samenwerken met gemeenteleden met verschillende taken en achtergronden.
 • Goed en open kan communiceren en benaderbaar is voor jong en oud.
 • Krachtig en geloofwaardig is, maar zich ook kwetsbaar durft op te stellen.
 • Kan reflecteren op eigen handelen en feedback kan hanteren.
 • Blijft werken aan de beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling (door studie en intervisie).

Een uitgebreidere versie van bovenstaand profiel (PDF) is te downloaden, evenals een beschrijving van onze gemeente.

Je reactie met cv kun je tot 15 januari 2022 sturen naar beroepingscommissie@gkvedenoord.nl. Stuur daar ook een mail heen als je wilt dat er persoonlijk contact wordt opgenomen.


Artikel
Gepubliceerd: 28-augustus

Intrede dominee Roel Kelder in Ede Noord

In eredienst op zondag 27 augustus heeft dominee Roel Kelder zijn...

Artikel
Gepubliceerd: 16-februari

Ds. Roel Kelder neemt het beroep van GKv Ede Noord aan

Woensdagavond 15 februari ontving de kerkenraad van Ede Noord het...

Artikel
Gepubliceerd: 18-november

De Ontmoetingskerk

De plek waar twee gemeentes God en elkaar ontmoeten. 

Artikel
Gepubliceerd: 18-februari

Update maatregelen tegen corona per 25 februari 2022

De overheid heeft de coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent dat...