Naar aanleiding van de verruiming van de coronamaatregelen die door de overheid zijn doorgevoerd hebben de kerkenraden van de gemeentes van Ede Noord en Ede Zuid ook de toegang tot de kerkdiensten verder uitgebreid. Van een volledige benutting van de capaciteit van het kerkgebouw is echter nog geen sprake.

De beide kerken kiezen ervoor om niet over te gaan tot het gebruik van de Corona Check. Hiermee wordt de toegang tot de diensten niet beperkt tot speciefieke groepen mensen. Iedereen is nadrukkelijk welkom. Wel gelden de basisregels: hanteer goede hygiëneregels, houd waar mogelijk gepaste afstand en bij klachten die kunnen duiden op een mogelijke coronabesmetting blijf je thuis.

Er is voor gekozen om de afstand tussen de rijen stoelen in de kerk vooralsnog groter te houden dan voor de pandemie het geval was. Dat betekent dat de capaciteit nog beperkt is. Daarom is het voor leden van de kerken van Ede Noord en Ede Zuid nodig om zich vooraf aan te melden via de Scipio-app. Gasten kunnen zich vooraf aanmelden via de koster. Er is niet voor gekozen om een apart vak in te richten waar de anderhalve meter afstand volledig geborgd is. In de diensten kunt u andere bezoekers zelf vragen om gepaste afstand te houden in de rij naast u.

Nu de diensten van Ede Noord en Zuid weer afzonderlijk van elkaar zijn en ook in de middag weer diensten georganiseerd worden is hiermee voor iedereen die dat wil de mogelijkheid om met regelmaat fysiek een eredienst te bezoeken. We nodigen iedereen van harte uit daarvan gebruik te maken. Heeft u nog (praktische) vragen, dan kunt u die stellen via de koster.


Artikel
Gepubliceerd: 28-augustus

Intrede dominee Roel Kelder in Ede Noord

In eredienst op zondag 27 augustus heeft dominee Roel Kelder zijn...

Artikel
Gepubliceerd: 16-februari

Ds. Roel Kelder neemt het beroep van GKv Ede Noord aan

Woensdagavond 15 februari ontving de kerkenraad van Ede Noord het...

Artikel
Gepubliceerd: 18-november

De Ontmoetingskerk

De plek waar twee gemeentes God en elkaar ontmoeten. 

Artikel
Gepubliceerd: 18-februari

Update maatregelen tegen corona per 25 februari 2022

De overheid heeft de coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent dat...